Veje & fortove

Kabellægning

Dong vil fra foråret 2013 grave i vores fortove og veje for at lægge jordkabler til erstatning af luftledninger.

Der vil løbende blive lagt tilsynsrapporter på hjemmesiden.

Information om kabellægning

Tilsynsrapport nr. 1

Tilsynsrapport nr. 2

Delafleveringsrapport af 11. juli 2013

Vejsynsrapport af 28. august 2013

Information til medlemmer december 2011

Information om status på vejprojekt, snerydning og fejning:

Information til medlemmer december 2011
 
Parkering på foreningens veje
Angående parkering på foreningens veje se følgende breve fra Københavns Kommune:

Brev 8/1 2008

Brev 20/11 2007

Vejenes tilstand

Selv om du dagligt færdes på vores fællesveje, har vi her samlet to billedserier:

Denne serie viser de veje i Grundejerforeningen der ikke blev renoveret i forbindelse med nedlæggelsen af fjernvarmen i 1990.  Serie 1  

Denne serie indeholder både billeder fra Risbyholmsvej der blev renoveret i 1990, samt fra vores nabogrundejerforening Brønshøjgaards Haveby der der har indledt et vej renoverings projekt. Serie 2
 

Vejarbejder 2002

Som de fleste sikkert har registreret fik vi omsider lavet omfattende fortovsreparationer i efteråret 2002, der allerede var besluttet i 2001, men som var svært at få iværksat, idet arbejdet skulle aftales af mange omgange og dybest set ikke kan betragtes som en særlig attraktiv opgave, i og med at vi udskiftede vores gamle entreprenør med Kommune Teknik. For at gøre en lang historie kort er det vores oplevelse at vi også bør finde en ny entreprenør til kommende opgaver.

Arbejdet bestod altovervejende af udskiftning af ca.700 fliser og omlægning af ca.400 andre fliser, svarende til ca.10% af foreningens fliser ! Dertil kom reparationer af huller i vejbane, hævning af en vejbrønd og asfaltering af den resterende forbræmme af den del af ’Trekant’ens fortov, der vender mod foreningen. En samlet udgift på godt ¼ million, der dårligt kan registreres rent visuelt med undtagelse af den håndfuld medlemmer, der fik udskiftet stort set alle deres fliser, men hvor helhedsindtrykket stadig er uændret ved et kig langs kantstenene.

Dette bekræfter bestyrelsens formodning om at denne form for vedligehold i bund og grund er et næsten meningsløst og endeløst lapperi, og at det derfor er fornuftigt at vi fremover neddrosler denne aktivitet til et absolut minimum i overensstemmelse med seneste revision af foreningens vedtægter. Det er således stadig vores håb, at der på et tidspunkt kan vedtages en fælles  vedligeholdelsesplan, der kan give foreningens standard et samlet løft både vejteknisk og visuelt.
 

Artikel fra Parcelhusejernes Landsforening om vej og fortovsrenovering
 

Private fællesveje - Københavns Kommunes anvisninger
Private fællesveje er veje, som ikke er offentlige, men som bruges af flere ejendomme, og er åben for offentlig trafik.
 
Regler for snerydning og renholdelse

Privatvejsloven 

Politibekendtgørelsen