Velkommen

Velkommen til hjemmesiden for grundejerforeningen GF31 i Brønshøj. Hjemmesiden henvender sig primært til foreningens omkring 270 medlemmer.
 
På hjemmesiden kan medlemmer og andre interesserede finde informationer om grundejerforeningen. Du kan f.eks. finde oplysninger om: Foreningens vedtægter, materiale om generalforsamlingen, bestyrelsens arbejde, vedligeholdelsen af vores veje og kommende arrangementer i foreningen. 
 
Det er bestyrelsen, som har ansvaret for at opdatere og udvikle hjemmesiden, som opdateres efter behov af foreningens webmaster.

Senest opdateret:

Gravearbejde på risbyholmvej

Der vil i løbet af januar være gener ved indkørslen til risbyholmvej (i slotsherrensvej enden).

I forbindelse med fjernvarmearbejde vil vejen være delvist spærret mens arbejdet pågår.

Vi har modtaget en tegning fra kommunen/entreprenøren der viser hvor der skal graves.

gravearbejde risbyholmvej januar2018


Det fremgår ikke præcist hvornår arbejdet vil starte og slutte. Blot at det vil foregå i januar.

 

Bækkeskovvej har haft problemer med kloakrist der er sunket

 

Før reparation

I januar havde vi en entreprenør til at reparere:

Efter reparation

Bestyrelsen kan kun opfordre medlemmerne til at kontakte os hvis de ser eller mistænker fejl på vejene.

Om foreningen:

Vi er en forening af 266 grundejere i et dejligt villakvarter i Brønshøj.

Du finder os på grænsen til Vanløse og ca. 6 kilometer fra Københavns rådhusplads.

Som navnet angiver, er området udstykket i begyndelsen af 1930'erne. Derfor er her rigtig mange hyggelige muremestervillaer og gode danske huse med dejlige haver med hver deres individuelle præg. Dette giver området en særlig værdi, forskellig fra mange nyere kvarterer, hvor typehusene ofte ligger side ved side.

Husenes beboere er også individualister men med en udpræget sans for det gode naboskab og en fælles glæde ved at bo i et roligt kvarter blot få kilometer fra storbyens muligheder. Her bor både yngre og ældre, og området har skiftet karakter fra at være et typisk "sølvbryllupskvarter" til et mere blandet, hvor over halvdelen er børnefamilier.

Foreningen er en såkaldt servitutforening, hvilket kortfattet betyder, at der er tinglyst pligt til medlemskab for grundejerne i foreningens område.

På de følgende sider vil du kunne finde en kopi af vore vedtægter, matrikel kort med angivelse af udstrækning, samt andre nyttige informationer om foreningen og området.

Hjemmesiden er etableret i efteråret 2014 og vil løbende blive opdateret.

Kort over foreningen
Klik på kortet for at se det i større udgave