Velkommen

Velkommen til hjemmesiden for grundejerforeningen GF31 i Brønshøj. Hjemmesiden henvender sig primært til foreningens omkring 280 medlemmer.
 
På hjemmesiden kan medlemmer og andre interesserede finde informationer om grundejerforeningen. Du kan f.eks. finde oplysninger om: Foreningens vedtægter, materiale om generalforsamlingen, bestyrelsens arbejde, vedligeholdelsen af vores veje og kommende arrangementer i foreningen. 
 
Det er bestyrelsen, som har ansvaret for at opdatere og udvikle hjemmesiden, som opdateres efter behov af foreningens webmaster.

Senest opdateret:

Gravearbejde i foreningens veje i forbindelse med udvidelse af gasledning fra HOFOR. Vi er blevet indformeret om at HOFOR har et nært forestående gravearbejde tværs igennem vores forening.

Vi har modtaget et skriv hevendt til hhv. Astrupvej, Bækkeskovvej og Jægersprisvej. Se brevene her:

Astrupvej

Bækkeskovvej

Jægersprisvej

Den overordnede rørførring igennem foreningens kan se på dette kort

Vi har yderligere modtaget foreløbige detaljer omkring et depot til deres udstyr,rør mm. ved bækkeskovvej og fuglsang allé. Detaljerne er markeret på denne pdf (det kan kræve et klik på billedet før man ser tegningerne)

Førringen og markeringer omkring Astrupvej og jægersprisvej kan se på denne pdf Bækkeskovvej kan ses her

Vi forventer at de påbegynder arbejdet i slutningen af maji, men det er usikkert da de er blevet forsinket så vidt vi kan forstå. Det står dog klart at der vil være markante trafikale gener, ligesom man utvilsomt kan blive påvirket af selve arbejdet i form af støj,støv mm.

Bestyrelsen er i løbende kontakt med HOFOR og deres entreprenør, og vi forsøger at gøre hvad vi kan for at vores veje bliver efterladte i samme gode stand som de har inden arbejdet påbegyndes.

Nedenfor kan se en nærmere beskrivelse af starten af arbejdet fra den HOFOR ansvarlige:

Hej Bestyrelse af Grundejerforeningen af 11 febr. 1931.

I forbindelse en behaglig samtale med Tom i går d. 22-05-2019, aftalte vi at jeg skulle skrive tilbage med lidt mere præcise oplysninger vedr. vores gravearbejde i Bækkeskovvej.

Vores plan er at opstarte med at sætte de første skilte i morgen. Herefter vil der blive sat p-forbud op i den side hvor vi skal grave en 80 cm bred rende fra Slotsherrensvej og op til Jægerprisvej.

Vores tracé, ligger i lige side af vejen. Bredden af vores gravearbejde/afspærring gør at vejen vil blive ensrettet. Retningen for ensretningen, er på nuværende tidspunkt ikke fastlagt.

Dybden af udgravningen er planlagt til at være 2,0 meter. Vores erfaringer fra Randbølvej, hvor i har startet vores udskiftning af ledningsstrækket, har påvirket os med uforudset udfordringer, hvilket gør at vi er lidt forsigtige med at melde en slutdato ud for vores arbejde ud.

Der vil også være perioder hvor vi ikke direkte arbejder i renden. Det er blandt andet fordi, vi skal svejse gasrørene sammen.

Gasrørene bliver leveret i 12 meters længder og vejer ca. 55 kg. Pr. meter. Rørene har en yder diameter på 560mm. Den størrelse rør er ikke så lette at flytte på og processerne kræver lidt mere tid. Derfor vil der i perioder være risiko for at vi har processer i forbindelse med arbejdet der gør at vi vil være til ulempe for trafikken. Vi er i dialog med renovation og beredskab for at tingene kan lade sig gøre.

Vi bestræber os på at være til så lidt gene som muligt i den periode hvor vores arbejde pågår.

I er meget velkomme til at melde tilbage, hvis det viser sig at der kan være uhensigtsmæssige forhold. Det vil i så fald blive drøftet med vejmyndigheder og Entreprenør og evt. andre relevante partere i relation til forholdet.

Med venlig hilsen

Karsten Kim Drejer Hansen
Driftsleder

Bygas
Ledning

Direkte tlf.: 2795 2642
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 


Københavns kommune påtænker at ændre kørselsforholdene omkring Brønshøj skole.

Bestyrelsen har modtaget et brev fra kommunen omkring en plan om at lave ensretning og indkørselsforbud på vejen omkring Brønshøj skole. Motivationen er et ønske om en reduktion af "morgen kaos" omkring skolen. Derfor er planen at indføre ensretningen mellem 7:30 og 8:30.

Vi har modtaget et kort der viser hvordan vejene planlægges omlagt

Klik for højere opløsning af billedet

 

Om foreningen: 

Vi er en forening af 266 grundejere i et dejligt villakvarter i Brønshøj.

Du finder os på grænsen til Vanløse og ca. 6 kilometer fra Københavns rådhusplads.

Som navnet angiver, er området udstykket i begyndelsen af 1930'erne. Derfor er her rigtig mange hyggelige muremestervillaer og gode danske huse med dejlige haver med hver deres individuelle præg. Dette giver området en særlig værdi, forskellig fra mange nyere kvarterer, hvor typehusene ofte ligger side ved side.

Husenes beboere er også individualister men med en udpræget sans for det gode naboskab og en fælles glæde ved at bo i et roligt kvarter blot få kilometer fra storbyens muligheder. Her bor både yngre og ældre, og området har skiftet karakter fra at være et typisk "sølvbryllupskvarter" til et mere blandet, hvor over halvdelen er børnefamilier.

Foreningen er en såkaldt servitutforening, hvilket kortfattet betyder, at der er tinglyst pligt til medlemskab for grundejerne i foreningens område.

På de følgende sider vil du kunne finde en kopi af vore vedtægter, matrikel kort med angivelse af udstrækning, samt andre nyttige informationer om foreningen og området.

Hjemmesiden er etableret i efteråret 2014 og vil løbende blive opdateret.

Kort over foreningen
Klik på kortet for at se det i større udgave